[ VIDEOsPAIN transvizualna lutanja, Umjetnička galerija BiH Galería de Arte de ByH (Umjetnicka galerija BiH)  Sarajevo - Bosnia y ...